Chiro Lozen
Spelen | Lachen | Leren

VZW Chiro Lozen


In 2011 werd vzw Chiro Lozen opgericht voor de realisatie van nieuwe chirolokalen. Dit was nodig omdat we nog geen vaste plaats hadden om onze activiteiten door te laten gaan.

Ondertussen staan ze heel wat verder. De bouwplannen spreken tot de verbeelding: ruime chirolokalen voor elke afdeling en de leiding een groot lokaal, een ruime polyvalente zaal , een keuken met alles erop en eraan, opbergruimten, ... Ook is voldoende sanitair voorzien, zodat het gebouw ook dienst kan doen als jeugdverblijfplaats voor kampen en weekends. Kortom, het ontwerp voor een ideaal chiroheem.

Ook het financieel plan is sluitend, dankzij de rendabele activiteiten van de Chiro en de financiële steun van sponsorende bedrijven en chirosympathisanten

Om dit alles te realiseren werd de afgelopen jaren door verschillende vrijwilligers heel wat tijd en energie geïnvesteerd in het project: het financieel plan opstellen, subsidiëring, bouwplannen tekenen, ... waarvoor wij ze ook heel dankbaar zijn.

Wie zit er in de VZW?

Ben Zentjens: voorzitter
Sarah Winters: secretaresse
Pieter Claes: penningmeester
Witte Claes: lid
Ine Aendekerk: lid
Jeroen Wils: lid
Jef Aendekerk: lid
Eline Winters: lid
Martijn Claes: lid
Myrthe Claes: lid
Dylan Vanheel: lid